CORRIGAN

(Mạch) [toc] Thế nào là mạch Corrigan? Mạch phồng lên, vọt nẩy, suy sụp, lụn xuống. Là mạch đặc trưng của HỞ LỖ ĐỘNG MẠCH CHỦ có nguồn gốc màng trong tim, ở bệnh nhân có động mạch còn dẻo (bệnh Corrigan). Nhưng mạch cũng có thể có tính chất giồng như mạch Corrigan (tuy …

CORRIGAN Read More »