Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

MẤT ĐIỀU HÒA Ở NGƯỜI LỚN

Là sự mất phối hợp vận động với những động tác thình lình và quá độ, tư thế không ổn định. Một số trường hợp: Mất điều hòa cân bằng, mất điều hòa thân thể: không vững, dao động mọi phía; không thể giữ được ở một tư thế; dấu hiệu Romberg. Mất điều hòa …

Read more MẤT ĐIỀU HÒA Ở NGƯỜI LỚN