igg

GAMMA GLOBULIN (globulin miễn dịch) là gì? Ứng dụng của xét nghiệm GAMMA GLOBULIN

(Tiếng Pháp: Gammaglobulines/ Tiếng Anh: Gamma Globulin, Immunoglobulin) GAMMA GLOBULIN (globulin miễn dịch – IG) là gì? Protein toàn phần trong máu bao gồm albumin và globulin. Các globulin được chia thành các loại alpha, beta và gamma globulin . Gamma globulin cấu thành nên một nhóm các protein có nguồn gốc từ máu (do …

GAMMA GLOBULIN (globulin miễn dịch) là gì? Ứng dụng của xét nghiệm GAMMA GLOBULIN Read More »

Scroll to Top