Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

giãn đồng tử

GIÃN ĐỒNG TỬ MỘT BÊN

NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ CHÍNH Ở MẮT: Giãn đồng tử do bệnh glocom; Giãn đồng tử do chấn thương, do đụng giập, vật lạ trong mắt Giãn đồng tử do mù; Do hiệu quả của thuốc nhỏ mắt (atropin, thuốc làm giãn đồng tử, adrenalin, cocain). GIÃN ĐỒNG TỬ DO LIỆT: yếu tố của liệt …

Read more GIÃN ĐỒNG TỬ MỘT BÊN

MÙ ĐỘT NGỘT MỘT BÊN

Đừng nhầm lẫn mù một mắt với bán manh cạnh cùng bên (hémianopsie latérale homonyme, homonymous lateral hemianopsia). Ghi nhận tình trạng phản xạ của đồng tử. Ghi nhận xem mắt có đỏ và có sợ ánh sáng không? 1. MÙ ĐỘT NGỘT TỨC KHẮC: Glôcôm cấp: đau nhức, nôn, mắt đỏ, nhãn cầu cứng …

Read more MÙ ĐỘT NGỘT MỘT BÊN