Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

sởi

PHÁT BAN DẠNG SỞI

[toc] 1. Dấu hiệu: Trên da nổi mụn đỏ có thể giống như loại ban của bệnh sởi, nhưng không có nội ban đặc trưng của bệnh sởi và đặc biệt không có dấu hiệu Koplick. 2. Chẩn đoán: Bệnh rubeol (trái gió) ngày đầu của bệnh. Phát ban do adenovirus (virus APC); thời kỳ …

Read more PHÁT BAN DẠNG SỞI