TEO CƠ BÀN TAY

Teo cơ có thể teo khu trú (mô cái hay mô út) hoặc lan tỏa: có thể kèm theo biến dạng thành cò. Bàn tay khỉ: teo cơ gian cốt, và teo cơ mô cái với mất tư thế đối úp của ngón tay cái; ngón cái nằm cùng mặt phăng với những ngón khác. …

TEO CƠ BÀN TAY Read More »