LÂM SÀNG THIỂU NĂNG TUẦN HOÀN NÃO Ở NGƯỜI CÓ TUỔI

Thiểu năng tuần hoàn não (insuffisance circulatoire cérébrale) là một trạng thái bệnh lý, có nhiều biểu hiện lâm sàng khác nhau, nhưng cùng có chung một cơ chế bệnh sinh, đó là thiếu máu nuôi não. Bệnh rất phổ biến ở người có tuổi, đặc biệt là lao động trí óc. Nguyên nhân chính là do vữa …

LÂM SÀNG THIỂU NĂNG TUẦN HOÀN NÃO Ở NGƯỜI CÓ TUỔI Read More »