CHẢY SỮA

(Luôn luôn là hai bên, có kèm hoặc không kèm theo mất kinh).

[toc]

1. Nguyên nhân:

  ★ NGUYÊN NHÂN THƯỜNG NHẤT LÀ DO THUỐC:

  • Sulpirid (Dogmatil). – Metoclopramid (Primpéran).
  • Reserpin – Thuốc an thần kinh mạnh Aminazin (Largactil), Nozinan, Majeptil, Halopéridol, Tiapridal, v.v…
  • Thuốc an thần (hiếm hơn): diazepam (Séduxen, Valium), meprobamat (Equanil).
  • Alpha – méthyldopa (Aldomet, Dopégyt).
  • Đôi khi do thuốc ngừa thai.

  ★ U TUYẾN YÊN TIẾT PROLACTIN: (chụp citi hố yên, định lượng prolactin), gây ra mất kinh cộng với chảy sữa; có thể kết hợp với bệnh to cực hoặc hội chứng

  Hiếm khi do:

  • U sọ hầu.
  • U màng não tại củ hố yên.
  • Bệnh sarcoit kèm với tổn thương dưới đồi.
  • Bệnh to cực.

  ★ GIẢM NĂNG TUYẾN GIÁP:

  ★ Có thề gặp chảy sữa sau phẫu thuật ngực, sau zona ở ngực.

  ★ Và, không phát hiện được tổn thương thực thể, chảy sữa có thể do bị xúc động hoặc do tâm thần – cảm năng. Có thể do vi u tuyến tiết prolactin.

  ★ Chảy sữa rất hiếm ở đàn ông.

chảy sữa

Bạn có thể tìm hiểu thêm về dịch vụ của trung tâm bác sĩ gia đình tại đây: https://bsgiadinh.vn/kham-benh-tai-nha/

Hoặc có thể gọi ngay số điện thoại sau để được tư vấn trực tiếp.

Leave a Comment

Scroll to Top