CLOR- HUYẾT (Tăng)

(Trên 110 mmol/lít.)

[toc]

Nguyên nhân:

 ★ TĂNG CLOR – HUYẾT KÈM VỚI NHIỄM ACID CHUYỂN HÓA. (bicarbonat huyết tương giảm)

  – Tiêu chảy kéo dài;

  – Bệnh thận mạn kẽ, viêm thận – bề thận;

  – Nhiễm acid ống thận:

+ Nhiễm acid ống thận đầu xa:

   . pH nước tiểu trên 6, trong khi đó:

  . Bicarbonat dưới 20 mEq/Iít,

  . Bẩm sinh hoặc mắc phải;

+ Nhiễm acid ống thận đầu gân:

  . Hội chứng De Toni – Debré – Fanconi

 ★ TĂNG CLOR HUYẾT KÈM VỚI NHIỄM KIỀM KHÍ:

  – Tăng thông khí.

 ★ TĂNG CLOR HUYẾT KÈM VỚI TĂNG NATRI – HUYẾT:

Mất nước ưu trương (mất muối ít hơn mất nước).

 ★ TĂNG CLOR HUYẾT KÈM VỚI TĂNG CALCI – HUYẾT:

  • Tăng năng tuyến cận giáp nguyên phát: trên 50% trường hợp tăng năng tuyến cận giáp tiên phát có clor huyết trên 102 mEq/lít và tỷ lệ bicarbonat giảm vừa phải. Ngược lại, clor – huyết thường dưới lOOmEq/ lít và kết hợp với nhiễm kiềm trong tăng năng tuyến giáp cận ung thư.

 ★ DO THUỐC:

  • Cung cấp natri clorua quá mức;
  • Điều trị bằng thuốc ức chế anhydraz – carbonic (Diamox).

Bạn có thể tìm hiểu thêm về dịch vụ của trung tâm bác sĩ gia đình tại đây: https://bsgiadinh.vn/kham-benh-tai-nha/

Hoặc có thể gọi ngay số điện thoại sau để được tư vấn trực tiếp.

Leave a Comment

Scroll to Top