SẮT HUYẾT THANH

(Fer, Fer Sérique / Iron [Fel) Nhắc lại sinh lý Sắt có chức năng vận chuyển oxy tới các mô và tham gia gián tiếp vào quá trình vận chuyển ngược carbon đioxid (C02) từ các mô về phổi. Toàn bộ kho chứa sắt của cơ thể được ước tính vào khoảng 2 – 6g …

SẮT HUYẾT THANH Read More »