điều trị trầm cảm tuổi già

NGUYÊN NHÂN HỘI CHỨNG TRẦM CẢM TUỔI GIÀ

Ngày nay, hội chứng trầm cảm được chẩn đoán khá nhiều, có khi quá mức, làm thành một “bệnh của thế kỉ”. Riêng đối với tuổi già, có nhiều nguyên nhân tác động và cỏ thể xếp thành hai loại chính: thực thề và tâm lý xã hội. 1. Nguyên nhân thực thể     Làm suy yếu …

NGUYÊN NHÂN HỘI CHỨNG TRẦM CẢM TUỔI GIÀ Read More »

Scroll to Top