lao

ANHYDRID – CARBONIC HUYẾT

(Hypercapnie; hypercapnia) [toc] 1. Anhydrid – cacbonic huyết là gì? Thể hiện trên sinh học bằng: Tăng C02 toàn bộ trong máu động mạch: trên 60 thể tích/100ml và áp suất riêng phần C02 trong máu động mạch: trên 40mmHg. Thể hiện trên lâm sàng bằng những dấu hiệu quan trọng, khi tăng anhydrid – …

ANHYDRID – CARBONIC HUYẾT Read More »

Scroll to Top