CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

Tất cả chấn thương sọ não phải được cấp tốc đưa đến chuyên khoa, sau khi sơ cứu cần thiết để duy trì sự sống. Khi khám lần đầu tiên cần ghi kỹ những nhận xét thu thập được từ nhân chứng hoặc từ chính nạn nhân, những nhận xét này sẽ giúp ích rất …

CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO Read More »