ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU – MÔ HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG ĐIỆN CỦA TIM

Hệ tuần hoàn là hệ thống vận chuyển và phân phối máu, trong đó có những chất cần thiết cho mô, và lấy đi các sản phẩm chuyển hóa. Để thực hiện chức năng này, hệ tuần hoàn gồm một bơm và hệ thống ông dẫn. Có thể xem tim là một bơm gồm hai …

ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU – MÔ HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG ĐIỆN CỦA TIM Read More »

SỰ VẬN CHUYỂN VẬT CHẤT QUA MÀNG TẾ BÀO

Tế bào sống luôn luôn trao đổi vật chất với môi trường bên ngoài, ở cơ thể là dịch ngoại bào. Các chất dinh dưỡng như axít amin, glucoz, axít béo (fatty acid), các muối khoáng, vitamin, và nước đi từ dịch kẽ qua màng vào tế bào. Còn các sản phẩm chuyển hóa như: …

SỰ VẬN CHUYỂN VẬT CHẤT QUA MÀNG TẾ BÀO Read More »

CÁC TẾ BÀO THAM GIA TRỰC TIẾP VÀO ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐẶC HIỆU: Các lympho bào

LYMPHÔ B Sở dĩ được gọi là lymphô bào B vì ở loài chim các lymphô bào này được tăng sinh và biệt hóa tại Bursa Fabricius (túi Fabricius). Người ta không tìm thấy một cơ quan nào tương đương với túi Fabricius ở loài có vú. Ngày nay người ta đã biết rằng, ở …

CÁC TẾ BÀO THAM GIA TRỰC TIẾP VÀO ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐẶC HIỆU: Các lympho bào Read More »

SINH LÝ CƠ

Trong cơ thể có nhiều loại cơ. Có những cơ lớn gắn vào xương và chịu trách nhiệm giúp ta cử động, hô hấp, và di chuyển, có những cơ khác tham gia trong nhiều hoạt động cơ thể mà ta ít để ý đến. Nói chung, các cơ có cấu trúc và chức năng …

SINH LÝ CƠ Read More »

CƠ SỞ NHẬN DẠNG VÀ PHÂN BIỆT CÁC TẾ BÀO MIỄN DỊCH

Các lymphô bào dưới kính hiển vi quang học khó phân biệt giữa các quần thể. Thực ra khi quan sát trên kính hiển vi quang học các tiêu bản nhuộm Giemsa chúng ta có thể thấy một số khác nhau giữa các lymphô bào. Dựa vào tỉ lệ nhân/nguyên sinh chất – hình của nhân …

CƠ SỞ NHẬN DẠNG VÀ PHÂN BIỆT CÁC TẾ BÀO MIỄN DỊCH Read More »

Nguồn gốc các tế bào tham gia trong đáp ứng miễn dịch

Các tế bào miễn dịch cũng như những tế bào máu nói chung đều xuất phát từ một nguồn gốc là tế bào gốc tạo máu (hematopoietic stem cells). Khởi đầu, trong bào thai các tế bào gốc này có mặt ở túi noãn hoàng nguyên thủy (primitive yolk sac), rồi ở gan và cuối …

Nguồn gốc các tế bào tham gia trong đáp ứng miễn dịch Read More »

HEMOGLOBIN BỊ GLYCOSYL HÓA HAY GẮN ĐƯỜNG

(Hémoglobine glycosylée / Glycosylated Hemoglobin G-Hb, Glycated Hgb) Nhắc lại sinh lý Glucose kết hợp với hemoglobin một cách liên tục và gần như không hồi phục trong suốt đời sống của hồng cầu (120 ngày ) Khi nồng độ glucose máu tảng cao hơn mức bình thường trong một khoảng thời gian đủ dài, …

HEMOGLOBIN BỊ GLYCOSYL HÓA HAY GẮN ĐƯỜNG Read More »

Scroll to Top